Disclaimer

Ondanks zorgvuldige aandacht voor de website kan het voorkomen dat
informatie onjuist is, niet up-to-date is, of onjuist wordt weergegeven.
Columbus Verhuizingen BV is niet aansprakelijk voor enige directe of
indirecte schade die verband houdt met de al dan niet juiste informatie op
de site. Alle informatie, inclusief tarief- en adreswijzingen, kan met
onmiddellijke ingang worden bijgewerkt zonder voorafgaande kennisgeving. Aan de informatie op de site kan men dan ook geen rechten ontlenen.